DANH MỤC

Liên kết website
LIÊN KẾT


QUẢNG BÌNH
Chi cục TĐC Quảng Bình:Tin tức » Thủ tục hành chính 28.01.2021 13:16
Thủ tục hành chính

THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Trình tự thực hiện: Xem tiếp...

THỦ TỤC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

[14.05.2013 14:17 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Trình tự thực hiện: Xem tiếp...
[Đã đọc: 533]


THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY

[14.05.2013 14:07 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Trình tự thực hiện: Xem tiếp...
[Đã đọc: 513]


THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

[13.05.2013 15:42 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Trình tự thực hiện: Xem tiếp...
[Đã đọc: 601]


TÌM KIẾM
Tìm trên trang
Tìm bằng Google

 VIDEO CLIP

Ảnh hoạt động

Thăm dò dư luận
Bạn đánh giá thế nào về Website này?

 Tuyệt vời
 Thông tin đa dạng
 Bình thường
 Chưa phù hợpKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 5
Thảo luận: 0
QUẢNG CÁO


Trực tuyến trên site

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822661 --- Fax: 052.3824989
Website: http://chicuctdcquangbinh.gov.vn