DANH MỤC

Liên kết website
LIÊN KẾT


QUẢNG BÌNH
Chi cục TĐC Quảng Bình:Tin tức » Tiêu chuẩn hóa 01.12.2020 13:05
Tiêu chuẩn hóa

Chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về chuẩn hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành trong triển khai áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia. Xem tiếp...

Những thay đổi chính trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phòng thí nghiệm

[04.09.2018 14:53 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 đã được cập nhật, có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường làm việc và các thực hành trong phòng thí nghiệm. Xem tiếp...
[Đã đọc: 261]


Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy

[05.01.2017 09:31 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Bộ Công Thương vừa cho biết về tình hình triển khai Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Xem tiếp...
[Đã đọc: 330]


Công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

[27.08.2012 15:58 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Ngày 28/12/2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-BKHCN về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/QĐ-CP. Xem tiếp...
[Đã đọc: 457]


Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

[27.08.2012 15:58 - Chi cục TĐC Quảng Bình]
Ngày 28/9/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm 4 phụ lục: Xem tiếp...
[Đã đọc: 398]


TÌM KIẾM
Tìm trên trang
Tìm bằng Google

 VIDEO CLIP

Ảnh hoạt động

Thăm dò dư luận
Bạn đánh giá thế nào về Website này?

 Tuyệt vời
 Thông tin đa dạng
 Bình thường
 Chưa phù hợpKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 5
Thảo luận: 0
QUẢNG CÁO


Trực tuyến trên site

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng
 


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ: CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822661 --- Fax: 052.3824989
Website: http://chicuctdcquangbinh.gov.vn